October 1, 2023

Florestiul produce aproximativ 1200 de tone de deseuri menajere pe luna. DSP Cluj a notificat Strict Prest si Primaria Floresti!

Consilierii locali floresteni s-au reunit in aceasta dupa-amiaza, joi 20 iulie, pentru a dezbateProiectele de Hotarari trecute pe ordinea de zi. Proiectul de la punctul 17 a fost retras. Presedintele de sedinta, Adriana Brad (PNL), le-a cerut colegilor sa aprobe suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotarare privind modificarea contractului de salubritate dintre Primaria Floresti si SC Strict Prest, in urma unei notificari trimisa de catre Directia de Sanatate Publica Cluj – ambelor parti contractante – in care se mentioneza ca din Floresti se ridica lunar aproximativ 1200 de tone de deseuri, cel putin in aceasta vara, cantitatea fiind mult mai mare decat cea stipulata in contract. Primaria Floresti plateste pentru ridicarea gunoiului suma de 329.878 lei aferenta perioadei 18 mai-18 august, aceasta nefiind modificata contractul. Proiectul a fost discutat si aprobat, cu mentiunea ca cei trei consilieri de la PSD si udemeristii Ileana Albert si Zoltan Albert s-au abtinut.

Iata ce s-a votat in sedinta de astazi a C.L. Floresti:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. – APROBAT

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a Comunei Floreşti la data de 30.06.2017. – APROBAT

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florești și din serviciile publice și aparatul permanent din subordinea Consiliului local al comunei Florești. – APROBAT

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea procentului indemnizației consilierilor locali pentru participarea la ședintele Consiliului local. – APROBAT

5. Proiect de hotărâre privind constituirea nominală Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea postului de consilier juridic în cadrul Aparatului permanent al Consiliului local al comunei Florești, jud. Cluj. – APROBAT

6. Proiect de hotărâre privind asigurarea şi păstrarea curăţeniei pe teritoriul comunei Floreşti, buna gospodărire a acesteia şi respectarea normelor de igienă la nivelul comunei. – APROBAT

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale cu privire la la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, a caietului de sarcini, a modelului de acord cadru si a modelului de contract subsecvent de prestări servicii de salubrizare pe raza Comunei Floresti, a documentatiei de atribuire si a studiului de fezabilitate pentru realizarea unei statii de transfer a deseurilor. – APROBAT

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de autorizatii de taxi. – APROBAT

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime S+P+2E – Floreşti, str. Sub Cetate 1, fn, beneficiar GHERMAN IOAN. – RESPINS la solicitarea arhitectului Al. Ladariu, seful Biroului Urbanism Primaria Floresti

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime D+P+2E, împrejmuire şi branşamente la utilităţi – Floreşti, str. Stejarului, fn, beneficiar SC ASTRALIS CONSTRUCT SRL. – RESPINS la solicitarea arhitectului Al. Ladariu, seful Biroului Urbanism Primaria Floresti

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire imobil de locuinţe colective cu regim de Elaborare P.U.D. – Construire ansamblu de locuinte colective P+E+M – Floreşti, str. Porii, fn, beneficiar HANDRU ELISABETA VIORICA, MARTA MARIA, MATHE ECATERINA, MOCAN VIOREL IOAN, MOCAN EUGEN, MOCAN GHEORGHE VASILE, POP MARIA . – RESPINS la solicitarea arhitectului Al. Ladariu, seful Biroului Urbanism Primaria Floresti

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E, amenajare teren – Floreşti, str. Catanelor, fn, beneficiar SC HOUSE LUXURY SRL – – APROBAT

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire 4 imobile de locuinţe colective cu regim de înălţime P+E+ER, împrejmuire şi branşamente la utilităţi – Floreşti, str. Tineretului, fn, beneficiar SC ARCDOM SRL – – APROBAT

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. Construire 5 imobile de locuinţe colective cu regim de înălţime P+E+M, împrejmuire teren, amenajări exterioare, racorduri şi branşamentela utilităţi – Floreşti, str. Şesul de sus, fn, beneficiar SC EDIL VALENTINO SRL – RESPINS – lipsa acte dezmembrare terenuri pentru acces.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire 6 (şase) locuinţe individuale şi 2 (două) locuinţe cuplate cu regim de înălţimeP+E – Floreşti, sat Tauti, fn , beneficiar SC EXCLUSIVE EDIFICE SRL – APROBAT

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. şi constuire 5 imobile locuinţe colective D+P+E+ER – Floreşti, str. Sub Cetate fn, beneficiar SC TRANSINVEST SRL – APROBAT

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire imobil de locuiţe colective cu regim de înălţime P+2E, împrejmuire teren, racorduri şi branşamente la utilitaţi – Floreşti, str. Porii, fn, beneficiar STAN OVIDIU NELU. – RETRAS de pe ordinea de zi

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației- Elaborare P.U.D. – Construire 4 (patru) imobile de locuinţe colective cu regim de înălţime P+E+M, împrejmuire teren şi branşamente utilităţi – Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 50-52, beneficiar SC BRIOTEX SRL si SC LA RĂDUCU SRL . – RESPINS (pentru a 4-a oara!!!)

19. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.48 din 6 aprilie 2017, privind
aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. –
CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE
ÎNĂLȚIME D+P+3E+ER”, situate în localitatea Florești, str.Stejarului, nr.
128-129, beneficiar SC ARCA INVESTMENT SRL și SC GREEN
TRANS CONSTRUCT SRL – APROBAT