Fri. Dec 2nd, 2022

Etape concrete pentru demararea licitatiei privind delegarea serviciului de salubrizare al judetului Cluj

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Eco-Metropolitan Cluj a transmis tuturor celor 81 de unități administrativ-teritoriale din județ documentația aferentă delegării serviciului de colectare și transport al deșeurilor, în vederea adoptării acesteia prin hotărâre de consiliu local.

„Având în vedere dorința noastră de a demara în regim de maximă urgență procedura de licitație publică, am transmis tuturor primăriilor din județ documentația aferentă astfel încât aceasta să fie adoptată cât mai repede, chiar dacă acest lucru înseamnă convocarea unor ședințe extraordinare de consiliu local”, a declarat  Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Forma finală a documentației transmise, rezultată în urma numeroaselor dezbateri realizate de către ADI Ecometropolitan Cluj în decursul ultimelor luni, se referă la caietul de sarcini, studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în județul Cluj și, respectiv, la regulamentul serviciului de salubrizare a județului.

În ceea ce privește caietul de sarcini, acesta cuprinde, în principal, condiţiile specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare prin delegare, precum și nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestuia în condiţii de maximă eficienţă şi siguranţă.

Pentru fundamentarea deciziei de delegare a serviciului de colectare și transport al deșeurilor a fost efectuat un studiu de oportunitate care a identificat cele mai bune soluții aplicabile pe teritoriul județului Cluj, astfel încât activitatea de salubrizare să fie una gestionată într-un mod cât mai eficient și eficace, atât din perspectiva operatorului, cât, mai ales, a cetățeanului.

Regulamentul serviciului de salubrizare înaintat spre aprobare consiliilor locale, document care conține referințe legate de modalitatea practică în care se realizează colectarea separată, transportul deșeurilor, întreținerea căilor publice, administrarea depozitelor de deșeuri se va aplica atât derulării serviciului public edilitar, cât și managementul staţiilor de transfer, respectiv a operării Centrului de Management Integrat al Deşeurilor.

 

Daca ti-a placut articolul si doresti sa ramai informat poti sa dai like la pagina.
test11