May 18, 2024

Deseurile menajere revin pe ordinea de zi a C.L. Floresti

Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 4 ma i2017, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinei de zi :

1. Proiect de hotărâre privind demararea unei proceduri de achizitie negociere fără publicare a unui anunţ de intenţie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica „Servicii de salubrizare in comuna Floresti constand in: precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;

2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de licitație pașuni.

3. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al comunei Florești cu terenul aflat în curtea Scolii gimnaziale ” Gheorghe Sincai” Florești, din comuna Florești, str. A.Mureșanu nr. 1.