April 19, 2024

Cridov se luptă în instanţă cu Finanţele Publice (Gazeta de Cluj – Carmen Gorgan)

În februarie 2016, şapte persoane, printre care şi patronul firmei de construcţii Cridov, Cristian Mureşan, au fost reţinute într-un dosar privind fraudarea bugetului de stat. Ulterior, în urma unei inspecţii fiscale, organele competente au stabilit în sarcina societăţii, obligaţii fiscale de aproximativ 1.500.000 lei, obligaţii pe care SC Cridov SRL le contestă în instanţă.

Patronul firmei de construcţii Cridov SA, Cristian Mureşan, este acuzat de procurori că lua facturi de la firmele fantomă ale rromilor din Gilău şi Floreşti – Titu Rostaş, Alin Raul Luca şi Emanuel Rostaş, acuzaţi că au prejudiciat statul cu 1,5 milioane de euro. Un alt acuzat este Mateaş Gheorghe Adrian, fost administrator al firmei TIGER din Bistriţa,care a fost radiată în anul 2012.

Inspecţie fiscală la Cridov

La începutul lunii martie 2016 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice a solicitat efectuarea unei inspecţii fiscale la societatea Cridov SRL, patronată de Cristian Mureşan. Din materialul probator a rezultat că ”societatea Cridov SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii fictive de la o serie de furnizori cu scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale”. În acest context, s-a completat lista colaboratorilor, organele fiscale considerând că asupra acestora ”planează suspiciuni în ceea ce priveşte realitatea tranzacţiilor derulate cu Cridov SRL”.

Partenerii Cridov care au fost verificaţi de către Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cât şi de specialiştii Antifraudă au fost: SC Animal Trade SRL, SC Yary Buitcorp SRL, SC Cribana SRL, SC Samed Consulting SRL, SC Euroman SRL, SC Transconstruct SRL, SC Energy Eco SRL, SC STD Proconsult SRL, SC Matesis Invest SRL, SC Folmaster SRL, SC Newamport SRL, SC Company SRL, SC Hapy Dary Park SRL, SC MGA Total Serv SRL şi SC Emanad Invest SRL.

În august 2016, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANMR) a comunicat faptul că atât SC Cridov SRL şi furnizorii de materiale ai acestuia, cât şi partenerii furnizorilor, nu figurează în evidenţele ANRM ca titulari de permise de exploatare nici şi pietriş în perioada 2012-2016.

Organele fiscale: Sunt suspiciuni în privinţa realităţii tranzacţiilor

Ca urmare a instrumentării, documentării şi analizei datelor, organele fiscale au constatat că ”societatea Cridov a înregistrat în evidenţele contabile o serie de tranzacţii cu anumiţi parteneri care dau naştere unei situaţii artificiale , majorând nejustificat cheltuielile cu consecinţa diminuării profitului impozabil respectiv a impozitului pe profit pe anii 2014-2015 cu suma de 744.882 lei”.

De asemenea, în raportul inspecţiei fiscale se mai arată că ”în perioada decembrie 2014- decembrie 2015, societatea verificată a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de materiale, utilaje şi servicii în domeniul construcţiilor de drumuri de la parteneri ce ridică suspiciuni în privinţa realităţii tranzacţiilor. Contribuabilii cu comportament fiscal inadecvat au fost reprezentanţi sau conduşi de persoane fizice în cadrul a două platforme tranzacţionale”.

Astfel, inspectorii fiscali au arătat că în numele SC Euroman SRL, SC Cribana SRL, SC Energy Eco SRL,SC Samed Consulting SRL, SC MGA Total Serv SRL, SC Yary Buitcorp SRL, SC Folmaster SRL şi SC Emanad Invest SRL au acţionat Mateas Gheorghe, Alin Luca şi familia Rostaş. Iar în numele SC Animal Trade SRL, SC STD Proconsult SRL, SC Matesis Invest SRL şi SC Hapy Dary Park au acţionat Marcel Munte şi Cristian Anton.

”Între toţi aceşti furnizori şi partenerii acestora există o serie de similitudini referitor la ridicarea din conturile societăţii pe care le reprezintă, în numerar sau în conturile persoanelor fizice de sume semnificative, neplata furnizorilor şi nici a obligaţiilor către bugetul statului, transmiterea de părţi sociale către cetăţeni străini după o anumită perioadă de funcţionare şi apoi inactivarea acestora, nedeclararea în totalitate a livrărilor, inexistenţa imobilizărilor corporale şi a salariaţilor, achiziţii în  amonte de la societăţi ce nu declară livrări, nu depun declaraţii, facturilor emise nu conţin date privind expediţia, nu sunt însoţite de documente de transport.

Facturile emise de aceştia nu au suport real şi nu pot constitui documente justificative legale.

S-a stabilit astfel o diferenţă suplimentară la TVA deductibilă pentru perioada 1.12.2014 – 28.12.2016 în sumă de 840.415 lei, ţinându-se cont de exigibilitatea taxei în cazul societăţilor ce aplică TVA la încasare”.

Astfel, a fost emisă de către DGRFP Cluj-Napoca – Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii, Decizia de impunere nr. F – CJ 117/22.09.2016, titlu de creanţă prin care s-a stabilit suplimentar în sarcina Cridov, suma totală de 1.585.237 lei, reprezentând impozit pe profit (744.822 lei) şi TVA (840.415 lei).

Societatea Cridov a formulat o contestaţie împotriva acestei decizii de impunere, contestaţie soluţionată de DGRFP Cluj-Napoca care a constatat că argumentele de procedură invocate de Cridov sunt neîntemeiate. Organul fiscal a dispus suspendarea soluţionării contestaţiei formulate de SC Cridov SRL până la pronunţarea unei soluţii definitive ”pe latura penală.

Cridov se judecă cu Finanţele Publice

Ca urmare a deciziei DGRFP Cluj-Napoca, Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii, Cridov SRL a înregistrat împotriva acestora din urmă, o cerere de chemare în judecată prin care solicită Curţii de Apel Cluj anularea contestaţiei emisă de DGRFP Cluj-Napoca  şi a deciziei de impunere a Administraţiei pentru Contribuabili la Nivelul Regiunii Cluj.

În motivarea acţiunii, societatea Cridov SRL, prin societatea civilă de avocaţi Costaş, Negru & Asociaţii, a arătat că în privinţa ei, s-a emis decizia de impunere atacată prin care s-au stabilit în sarcina sa obligaţii fiscale de 1.585.237 lei. Cridov SRL a contestat decizia de impunere, iar DGRFP Cluj-Napoca a dispus suspendarea soluţionării contestaţiei, dar a şi soluţionat argumentele procedurale ale reclamantei. Firma administrată de Cristian Mureşan a invocat în primul rând necompetenţa organului de soluţionare a contestaţiei şi a mai susţinut că în mod nelegal prin decizia de soluţionare a contestaţiei atacată în cauză, s-au dat soluţii cu privire la probleme de natură procedurală invocate de Cridov, deşi intenţia organului fiscal a fost aceea de a suspenda contestaţia, iar nu de a o soluţiona. În privinţa deciziei de impunere atacată, SC Cridov SRL a arătat că nu a fost respectată formalitatea audierii contribuabilului şi că i s-a blocat accesul administrativ.

”Deşi a solicitat expres să-i fie pus la dispoziţie toate documentele care au stat la baza concluziilor din raportul de inspecţie fiscală, inclusiv cu ocazia susţinerii orale a contestaţiei, Cridov SRL s-a văzut în faţa unui refuz, fiind trimisă să studieze actele din… dosarul penal. Practic, inspectorii fiscali ne-au menţionat expressis verbis că au primit toate documentele de la Parchet, iar pe baza lor au întocmit compilaţia denumită proiect. Prin urmare, au refuzat să pună la dispoziţie societăţii documentele în cauză”, arată avocatul ce reprezintă societatea Cridov.

În privinţa suspendării soluţionării contestaţiei, Cridov SRL a arătat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în acest sens, respectiv: organul fiscal să fi sesizat organele în drept cu privire la existenţa indiciilor de săvârşirea unei infracţiuni, presupusa infracţiune să aibă o mânuire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie dată în procedura administrativă şi prin dispunerea suspendării să nu de aducă atingerea dreptului la un proces echitabil din perspectiva durate rezonabile a procedurii, precum şi a dreptului de acces în justiţie.

În privinţa cererii de suspendare formulate, societatea Cridov a arătat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a se dispune suspendarea deciziei de impunere atacate.

Prin întâmpinare, DGRFP Cluj-Napoca a invocat excepţia prematurităţii cererii de anulare a deciziei de impunere, arătând că în speţă nu există o soluţie fiscală definitivă în privinţa acesteia.

 

Ce a decis instanţa

Judecătorul Bogdan George Zdrenghea de la Curtea de Apel Cluj a admis în parte cererea formulată de societatea Cridov SRL, obligând DGRFP să soluţioneze contestaţia formulată de Cridov.

”Respinge excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată. Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta C. SRL în contradictoriu cu pârâta A.C.M. R. CLUJ şi D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA. Anulează în parte decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 149/28.02.2017 emisă de D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, în privinţa dispoziţiei de suspendare a soluţionării contestaţiei. Obligă pe pârâta D.G.R.F.P. Cluj-Napoca să soluţioneze contestaţia formulată de reclamantă împotriva Deciziei de impunere F-Cj nr. 117/22.09.2016. Respinge, în rest, ca nefondată acţiunea. Respinge cererea de suspendare a Deciziei de impunere F-Cj nr. 117/22.09.2016 formulată de reclamanta C. S.R.L. în contradictoriu cu pârâta A.C.M. R. CLUJ. Obligă pe pârâta D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA să îi plătească reclamantei suma de 50 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale. Cu recurs în 15 zile de la comunicare pentru soluţia referitoare la acţiunea principală. Recursul se depune la Curtea de Apel Cluj. Cu recurs în 5 zile de la comunicare pentru soluţia referitoare la cererea de suspendare. Recursul se depune la Curtea de Apel Cluj”, se arată în soluţia dată în 29 septembrie 2017.

SURSA: Carmen GORGAN – Gazeta de Cluj (http://gazetadecluj.ro/cridov-se-lupta-instanta-cu-finantele-publice/)

P.S. SC CRIDOV SRL a asfaltat majoritatea strazilor din localitatea Floresti, in urma licitatiilor castigate si organizate de catre UAT Floresti cu precadere in perioada 2008-2012.