April 19, 2024

Consilierii locali floresteni se reunesc intr-o sedinta extraordinara!

Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului Local Florești, pentru data de 20 noiembrie 2017, ora 16,00 , la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind demararea unei proceduri de achiziție negociere fără publicare a unui anunț de intenție în vederea atribuirii contractului de achiziție „Servicii de saluburitate în comuna Florești constând în: precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special; colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.)”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii proprii privind inchirierea imobilului teren aflat in proprietatea comunei Florești a caietului de sarcini, a modelului de contract, si a invitatiei de participare.