December 8, 2023

Comunicat Primaria Floresti/ De astazi, 1 Martie, se pot depune proiectele pentru Bugetarea Participativa

Bugetarea participativă ȋşi propune implicarea cetăţenilor comunei Floreşti ȋntr-un proces democratic de deliberare şi decizie pentru stabilirea modalităţii optime de cheltuire a unei părţi din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ ȋn definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

Obiectivele procesului de bugetare participativă sunt:

-creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică

-ajustarea politicilor publice la nevoile şi aşteptările cetăţenilor, pentru a ȋmbunătăţi calitatea vieţii ȋn comuna Floreşti

-creşterea gradului de implicare a întregii comunități în ceea ce privește procesul de dezvoltare rurală

-consolidarea democraţiei prin participarea cetăţenilor la exerciţiul de luare a unor decizii ce privesc ȋntreaga comunitate

-creşterea transparenţei activităţii administraţiei publice locale.

Această inițiativă urmărește implicarea directă a cetățenilor în actul administrativ, astfel încât proiectele cele mai dorite de către comunitate să fie implementate. Astfel, cetăţenii depun proiecte pe care le doresc implementate ȋn Floreşti, iar apoi pe baza regulamentului, locuitorii comunei votează, iar Primăria va pune în aplicare proiectul.

Bugetul alocat acestei inițiative este de un million de lei și vor fi implementate primele două proiecte care obțin cel mai mare număr de voturi din partea comunității floreștene.

Bugetul pentru un proiect este de 500.000 lei.

Bugetarea participativă organizată în Comuna Florești cuprinde următoarele etape:

1. Înregistrarea participanţilor

Înregistrarea se face pe platforma online www.floresti.decid.ro, adaptată pentru dispozitivele mobile. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota.

2. Depunerea propunerilor de proiecte

Fiecare cetățean poate formula o singură propunere de proiect prin intermediul platformei www.floresti.decid.ro.

3. Analiza tehnică şi legală a proiectelor de către Comunitate

Propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Comunei Florești. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile.

Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile de către comisia de analiză tehnică și juridică urmează să fie supuse votului cetăţenilor.

4. Votul cetăţenilor 

Votul are loc într o singură etapă, iar acţiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul anului următor (excepție anul 2021 când fondurile vor fi cuprinse în bugetul anului 2021) al Primăriei Comunei Florești.

Calendarul

Având ȋn vedere HCL nr. 14 din data de 27 ianuarie 2021 privind aprobarea implementării proiectului ”Bugetare participativă în comuna Florești, jud. Cluj” și a Regulamentului privind procedura de derulare a proiectului, s-a stabilit prin Dispoziţia nr. 114 din 24.02. 2021, emisă de către primarul comunei Florești, Pivariu Bogdan Nicolae, Calendarul procesului de bugetare participativă astfel:

– Depunerea proiectelor în perioada 1 martie – 1 aprilie 2021

– Analiza proiectelor în perioada 2 aprilie – 15 aprilie 2021

– Votarea proiectelor în perioada 16 aprilie- 30 aprilie 2021

– Implementarea proiectelor în anul 2021

Regulamentul și informații suplimentare le găsiți pe: www.floresti.decid.ro şi www.floresticluj.ro.