April 18, 2024

Comunicat de presa Primaria Floresti/ Anunt de participare pentru acordarea de fonduri nerambursabile:educatie, cultura, sport si culte

Pe site-ul Primariei Floresti a fost postat un comunicat de presa prin care se anunta conditiile participarii la acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni cultural-educative, sport si culte, in anul 2016.

buget locuitori floresti 2016 004

1. Primaria si Consiliul local al comuneiFloreşti anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni cultural-educative, in anul fiscal 2016.
2. Reglementari legale: Legea nr. 350/2005 actualizata privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice, Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare al programelor si proiectelor culturale, Hotararea Consiliului local privind bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Floreşti pe anul 2016 si Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Floreşti, alocate pentru activitati nonprofit de interes local si a unor masuri pentru punerea in aplicare a acestuia, in vigoare la data depunerii dosarului.
3. Alocatia financiara directa din fonduri publice se acorda in vederea desfasurarii de catre persoanele fizice sau persoanele juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit, care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local.
4. Bugetul programului: bugetul alocat programului va fi stabilit dupa votarea in Consiliul local al comunei Floreşti a Hotararii privind bugetul de venituri si cheltuieli a comunei Floreşti pe anul 2016. Finantarea asigurata de Consiliul local al comunei Floreşti va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.
5. Proiectele vor fi depuse la Registratura Primariei, in doua exemplare si pe un CD. Dosarele vor avea pe prima pagina un Opis cu documentele depuse, conform Regulamentului.
6. Depunerea proiectelor de finantare nerambursabila se face in perioada 21 ianuarie-21 februarie 2016. Dupa data de 21februarie 2016 nu se mai accepta depunerea de dosare.
7. Proiectele culturale depuse spre a fi selectate vor contribui la indeplinirea urmatoarelor obiective generale, prioritare: incurajarea creatiei artistice si a productiilor culturale inovatoare, interdisciplinare, participative, a celor care contribuie la dezvoltarea sociala si urbana;sprijinirea dezvoltarii sectorului cultural floreştean; dezvoltarea sinergiilor intre domeniul cultural si alte domenii ale vietii publice floreştene – educatie, cercetare, coeziune sociala etc; promovarea dialogului interculturale si punerea in valoare a diversitatii etnoculturale; incurajarea initiativelor experimentale, inovatoare, originale; pastrarea si punerea in valoare a patrimoniului, a valorilor culturale traditionale; incurajarea schimburilor culturale, a coproductiilor, cresterea mobilitatii creatorilor si a produselor culturale; dezvoltarea cooperarii locale, regionale, nationale si internationale; dezvoltarea publicului si cresterea accesului la actul de cultura, sprijinirea educatiei culturale pe intreg parcursul vietii; dezvoltarea cercetarii in domeniul cultural si in domeniile de intersectie dintre cultura si alte domenii, elaborarea de studii, rapoarte si strategii in domeniul cultural; cresterea vizibilitatii si notorietatii comunei Floreşti si a scenei culturale floreştene;sprijinirea tinerelor talente, cresterea expertizei si profesionalismului sectorului cultural, sprijinirea dezvoltarii organizationale a operatorilor culturali floreşteni.
8. Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Financiar – Contabil din cadrul Primariei comunei Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 170, site-ul www.floresticluj.ro.

Sesiunea de selectie a proiectelor privind acordarea de finantari nerambursabile structurilor sportive

Primaria comunei Floreşti organizeaza, pentru anul 2016, sesiunea de selectie a proiectelor privind acordarea de finantari nerambursabile cluburilor sportive-persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ sau persoane juridice de drept public care depun o propunere de proiect.
Actiunile/activitatile sportive trebuie sa se deruleze conform specificatiilor din Regulamentul de finantare a structurilor sportive aprobate de finantator prin Hotararea Consiliului local.
Termen limita de depunere a documentatiei: 21 februarie 2016.
Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect trebuie sa fie completa si intocmita conform Conditiilor si criteriilor de finantare.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Financiar – Contabil din cadrul Primariei comunei Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 170, site-ul www.floresticluj.ro.
Evaluarea si selectia proiectelor depuse se vor face in ordinea punctajului obtinut de catre fiecare solicitant, in limita bugetului alocat.
Finantarea programelor aprobate se va efectua numai dupa atribuirea contractelor de finantare, pentru anul 2016.

Pentru acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, conform O.G. nr. 82/2001, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002 si H.G. nr. 1470/2002, in anul fiscal 2016

1. Primaria si Consiliul local al comunei Floreşti anunta acordarea de sprijin de la bugetul local pentru pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, conform O.G. nr. 82/2001, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002 si H.G. nr. 1470/2002, in anul fiscal 2016.
2. Reglementari legale:
– O.G. nr. 82/2001, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002 si H.G. nr. 1470/2002;
– Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Floreşti pentruunitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, conform O.G. nr. 82/2001, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002 si H.G. nr. 1470/2002. Acest document poate fi consultat pe site-ul autoritatii publice www.floresticluj.ro;
– Legea nr. 350/2005 actualizata privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice pentru activitati nonprofit de interes general.
3. Sprijinul financiar de la bugetul local se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult destinate :
a) Intretinerii si functionarii unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri mici;
b) Construirii, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor in vigoare, precum si repararii lacasurilor de cult;
c) Conservarii si intretinerii bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase;
d) Desfasurarii unor activitati de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;
e) Amenajarii si intretinerii muzeelor cultural-religioase;
f) Construirii, amenajarii si repararii cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;
g) Construirii si repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
h) Construirii si repararii sediilor unitatilor de invatamant teologic, proprietate a cultelor recunoscute.
4. Cererile de finantare se vor depune la Registratura Primariei comunei Floreşti.
5. Perioda de depunere a cererilor de sprijin financiar este 21 ianuarie -21 februarie 2016.
6. Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Financiar – Contabil din cadrul Primariei comunei Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 170, site-ul www.floresticluj.ro.