September 25, 2023

Comunicat ANI// Alexandru Ladariu, seful Biroului Urbanism Floresti, in conflict de interese

Potrivit unui comunicat de presă, Agenția Națională de Integritate a constatat “încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către Alexandru Lădariu, șef Birou Urbanism din cadrul Primăriei comunei Florești, județul Cluj”.

Potrivit ANI, în calitate de șef Birou Urbanism, a semnat o autorizație de construire având ca obiect „Continuare lucrări autorizate  – construire biserică ortodoxă”, în condițiile în care documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare a construcțiilor era elaborată de S.C. AG Tektum S.R.L., societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitățile de asociat și administrator.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial”.

“Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Alexandru Lădariu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare”, spune ANI.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese […]  este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.