July 13, 2024

Clujul, printre judetele cu cele mai putine persoane asistate social

Cifrele prezentate în studiul de fundamentare privind “Evaluarea impactului social din Planul de amenajare a teritoriului județului Cluj”, în perioada 2017-2019, arată că numărul cererilor de ajutor social a fost în scădere.

„În perioada 2017-2019, în județul Cluj, numărul dosarelor de VMG a scăzut treptat, de la aproximativ 3.000 de cazuri în decembrie 2017 la 2.406 cazuri în decembrie 2018. (…) Raportat la populația rezidentă la 1 ianuarie 2019, județul Cluj a avut în primul trimestru al anului 2019 semnificativ mai puține familii și persoane singure beneficiare de VMG: doar 3,4 dosare VMG raportat la 1.000 de rezidenți, comparativ cu 9,6 la nivel național și 7.4 media regiunii Nord-Vest”, se menționează în studiu.

Experții care au realizat studiul au si o explicație privind numărul tot mai scăzut de persoane care apelează la ajutorul social.

„Această situație se explică parțial prin ratele scăzute de șomaj la nivelul județului și în special în municipiul Cluj-Napoca, dar se datorează și accesului scăzut la această prestație în rândul comunităților marginalizate, din motive birocratice sau de distanță fizică față de sediile instituțiilor responsabile. Situații de acces dificil la VMG au fost raportate în cazul comunităților marginalizate din zona Pata Rât, din proximitatea rampei de gunoi a municipiului. Este notabil că valoarea medie a prestației este ușor mai mare în județul Cluj decât media națională, indicând un grad relativ mai sever al deprivării economice în rândul beneficiarilor de VMG din județul Cluj, dar totuși sub valoarea medie regională.”