Thu. May 26th, 2022

Cluj-Napoca//Primaria intentioneaza sa dea bani pentru bone. Care sunt conditiile si ce bani sunt propusi in proiect!

Municipalitatea clujeana a inițiat procedura de consultare publica privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutorului pentru plata bonelor, pentru a veni în ajutorul parintilor ai caror copii au ramas fara loc în cresele de stat.

“Sprijinul financiar va fi acordat în baza unei metodologii care să stabilească în mod clar condițiile de eligibilitate și criteriile sociale în funcție de care acest ajutor se poate obține raportat și la venitul net pe membru de familie. Suma propusă a fi acordată se va stabili în mod diferențiat în funcție de criteriile și condițiile stabilite prin metodologie, iar suma maxină propusă este echivalentul în lei a 150 de euro pentru fiecare copil de vârstă antepreșcolară. Pot beneficia de ajutor pentru plata bonelor categoriile de persoane eligibile, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 3.500 de lei.”

Sunt eligile pentru acordarea ajutorului următoarele persoane: 

  • părinții/părintele singur al copilului la care acest locuiește în mod statornic
  • reprezentantul legal  al copilului la care acest locuiește în mod statornic

Nu se acordă acest ajutor pentru persoanele care nu au domiciliu pe raza administrativă a municipiului Cluj-Napoca, care au obligații de plată față de bugetul local sau beneficiază de concediu sau indemnizație acordată pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Sumele propuse spre acordare, bani de la bugetul local 

Etapa consultării publice are loc în perioada  20 august – 4 septembrie 2019. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier. METODOLOGIA POATE FI CONSULTATĂ AICI!

Daca ti-a placut articolul si doresti sa ramai informat poti sa dai like la pagina.
test11