Noul furnizor, obligat sa efectueze demersurile necesare pentru incheierea contractului de retea

La solicitarea clientului final si pe baza contractului de furnizare a energiei electrice incheiat cu acesta, noul furnizor este obligat sa efectueze demersurile necesare incheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de retea, se precizeaza in Ordinul ANRE nr. 105/2014.

Important! Contractul de retea este contractul pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice si/sau contract pentru prestarea serviciului de transport.

Pentru incheierea contractului de retea, noul furnizor, respectiv clientul final, comunica operatorului de retea, in termen de trei zile lucratoare de la primirea, respectiv transmiterea notificarii mentionate mai sus, urmatoarele date/documente:

a) denumirea clientului final;
b) adresa locului/locurilor de consum;
c) codul unic de identificare a punctului/punctelor de masurare inscris/inscrise pe factura de energie electrica;
d) data propusa pentru intrarea in vigoare a noului contract de furnizare;
e) perioada de valabilitate a contractului de furnizare incheiat cu clientul final;
f) datele de identificare ale furnizorului nou;
g) denumirea partii responsabile cu echilibrarea la care va fi alocat locul/locurile de consum de la data prevazuta la lit. d);
h) datele referitoare la puterile absorbite si cantitatile de energie electrica pentru care trebuie asigurat serviciul de retea.

Dupa ce primeste date mentionate anterior, operatorul de retea verifica si valideaza corectitudinea lor, in termen de doua zile lucratoare de la primirea acestora, si transmite:

  • catre clientul final si noul furnizor confirmarea privind corectitudinea datelor, impreuna cu informatiile la zi privind masurarea consumului de energie electrica;
  • catre furnizorul actual notificarea pentru incetarea contractului de retea, daca este cazul, precum si informatii despre masurarea consumului de energie electrica.

Apoi, operatorul de retea este obligat sa incheie cu furnizorul nou ori, dupa caz, in conditiile legii, direct cu clientul final, in termen de cinci zile lucratoare de la transmiterea datelor, contractul de retea pentru asigurarea serviciului de retea la locul de consum.

In cazul in care pentru locul de consum respectiv clientul final a fost titularul contractului de retea si nu solicita preluarea acestuia de catre noul furnizor, contractul de retea existent ramane in vigoare.

Noul contract de retea produce efecte la data intrarii in vigoare a noului contract de furnizare a energiei electrice.

De asemenea, responsabilitatea stabilirii/validarii indexului contorului corespunzator datei schimbarii furnizorului revine operatorului de retea la care este racordat locul de consum.

“Pentru clientii casnici si clientii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de catre operatorul de retea in ziua in care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisa preluarea indexului autocitit de clientul final. Daca operatorul de retea are suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau daca clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci operatorul de retea determina valoarea masurata corespunzatoare momentului schimbarii prin citire, iar in situatia in care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a conventiei de consum incheiata de clientul final respectiv”, scrie in legislatia in vigoare.

In termen de maximum 42 de zile de la incetarea contractului, furnizorul/operatorul de retea are obligatia de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligatiilor de plata.

La randul sau, clientul final este obligat sa plateasca contravaloarea facturii pana la termenul scadent.