April 15, 2024

Ce sustine Curtea de Conturi ca a descoperit in Primaria Floresti

Cotidianul electronic Clujust.ro a publicat in aceasta seara o sinteza a auditului efectuat de Curtea de Conturi la Primaria Floresti in perioada 05.10.2015-13.11.2015, fara insa a se specifica cu exactitate perioada cercetata.

primaria_floresti 22

Conform Clujust.ro, Raportul Curții de Conturi arată următoarele nereguli: ”Au fost efectuate cheltuieli de personal în sumă totală brută de 905 mii lei, la care se adaugă contribuţii sociale în sumă de 232 mii lei, care exced cadrul legal reglementat privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, reprezentând spor pentru condiții de muncă cu publicul în cuantum de 30% din salariul de bază, spor care nu este prevăzut de legislația în vigoare în domeniul salarizării.

Sporul menționat a fost acordat funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului începând cu 01 mai 2011, în urma emiterii de către primar a Dispoziției nr. 238/04.05.2011, iar pentru personalul contractual începând cu data de 01 aprilie 2012 prin Dispoziția nr.172/23.04.2012.

Au fost efectuate cheltuieli de personal neprevăzute de legislaţia în vigoare privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, reprezentând premii în limita a 2% din cheltuielile cu salariile, în sumă brută de 100 mii lei, la care se adaugă contribuţii sociale în sumă de 25 mii lei, în baza Dispozițiilor primarului nr.630/28.11.2012, nr.1042/02 decembrie 2013 și nr.861/03 decembrie 2014.

Acordarea premiilor în perioada 2012-2014 nu are temei legal, întrucât prin Legea nr.283/2011, Ordonanţa de urgenţă nr.84/2012 și Ordonanţa de urgenţă nr.103/2013, se interzice în mod expres acordarea premiilor și primelor de vacanță în perioada menționată, fapt care a condus la prejudicierea bugetului local cu suma de125 mii lei;” publica Clujust.ro.

Curtea de Conturi a mai descoperit că s-au dat cadouri angajaților primăriei și că s-au decontat abonamente de transport la valori mai mari decât se prevăzuse în HCL-uri, în mandatul actualului primar, Horia Sulea. De exemplu, studenții și elevi au primit gratuit, deși se prevăzuse decontarea a 50%.

Inspectorii Curțiii de Conturi notează: ”Plata nelegală în sumă estimată de 155 mii lei reprezentândajutoare şi sume pentru cadouri acordate angajaţilor unităţii, care exced cadrul legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Entitatea auditată a efectuat plata unor subvenții nejustificate pentru serviciul de transport public de persoane, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, în sumă de 443 mii lei, pentru care au fost calculate dobânzi legale penalizatoare în sumă de 20 mii lei, fiind cauzat un prejudiciu total bugetului local în sumă de 463 mii lei, astfel:

  • în perioada 01.09.2014 – 30.09.2015 au fost decontate către CTP Cluj-Napoca SA abonamente gratuite pensionarilor la prețul de abonament pentru zona metropolitană respectiv 56,25 lei, deși prin HCL nr.90/07.08.2014 s-a stabilit subvenționarea prețului doar pe ruta UAT Florești – Cluj Napoca, la prețul de 45 de lei. Datorită nerespectării hotărârii consiliului local în calitate de autoritate deliberativă, au fost efectuate plăți nelegale în sumă 222 mii lei, la care se adaugă dobânzi legale penalizatoare de 11 mii lei;
  • în perioada 01.10.2014 – 30.09.2015 subvenționarea prețului la abonamentele de transport public pentru elevi și studenți s-a realizat la nivelul sumei de 45 de lei/ abonament (reprezentând 100%), deși prin HCL nr.148/18.12.2014 se aprobă subvenționarea cu 50% a tarifului pentru aceste abonamente. Prin nerespectarea prevederilor hotărârii consiliului local au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 221 mii lei, la care se adaugă dobânzi legale penalizatoare în sumă de 10 mii lei”.

Intreaga sinteza a auditului efectuat de Curtea de Conturi o puteti lectura pe Clujust.ro – http://www.clujust.ro/primarii-mana-larga-din-floresti-sporuri-care-nu-exista-in-lege-si-cadouri-pentru-angajati/