May 23, 2024

Ce au votat consilierii locali floresteni

Consilierii locali floresteni au dezbatut ieri un numar de doar 11 Proiecte de Hotarari, 10 dintre acestea fiind aprobate. Un “PUZ” a fost respins cu 15 abtineri, insa nu din vina dezvoltatorului imobiliar, ci al arhitectului sef al judetului Cluj, Claudiu Salanta, aflat intr-un razboi cu Primaria Floresti si Consiliul Local.

cons local floresti 2016 481

Revenim cu amanunte asupra acestui subiect, “razboiul” mutandu-se la Tribunal!

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a obiectivelor ” Rețele de iluminat public stradal la Drumul de legătură varianta Sud și Reparații drumuri modernizate și nemodernizate”. – Vot – Unanimitate

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2016. Vot – Unanimitate

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 alin. 3 din Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Florești. Vot – Unanimitate

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016. Vot – Unanimitate

Administratia locala floresteana a primit din partea Consiliului Judetean suma de 400.000 lei, bani care au fost si alocati pentru continuarea lucrarilor la constructia scolii din Cartierul “Cetatea Fetei”.

20.000 de lei au “plecat” de la Cluburi si asociatii Sportive la Asociatii si ONG-uri.

200.000 de lei au fost relocati Proiectului Bike Sharing, titularul proiectului fiind Municipiul Cluj-Napoca, UAT Floresti si UAT Apahida fiind parteneri.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă. Vot – Unanimitate

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție acordată de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru restituirea avansului solicitat pentru proiectul “Înființare centru de informare și promovare turistică în clădire existentă” finanțat în cadrul Programului PNDR, Măsura 313 – „Încurajarea activităților turistice”. Vot – Unanimitate

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului de burse /categorii de burse pentru semestrul II anul scolar 2015-2016, pentru Școala Gimnazială ” Gheorghe Șincai ” Florești și Școala Gimnazială Luna de sus. Vot – Unanimitate

Scoala Gimnaziala “Gh. Sincai” Floresti – 71 burse de merit – 90 lei; 8 burse de studiu – 70 lei; 45 burse sociale – 60 lei.

8. Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Florești, în ceea ce privește organigrama serviciului. Vot – Unanimitate

9. Proiect de hotărâre privind cadastrarea și preluarea în domeniul privat al comunei Florești, a drumului de exploatație agricolă ( De 1138), situat în comuna Florești, satul Luna de sus, zona Cânepiște. Vot – 15 voturi pentru, 1 vot impotriva (consilier Albert Ileana)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ ” Introducere în intravilan construire locuințe unifamiliale, construire locuințe colective mici, extindere rețele utilități, branșamente și racorduri” , situate în localitatea Florești, str. Pădurii, f.n, beneficiar Căpușan Nicolae. Vot – 1 vot pentru, 15 abtineri, proiect respins si care a suscitat numeroase discutii vis-a-vis de atitudinea Biroului de Urbanism subordanata Institutiei Prefectului fata de Consiliul Local Floresti si priamria Floresti. Revenim cu amanunte.

Ordinea de zi a fost suplimentata cu inca un proiect privind “acceptarea drepturilor aferente pentru elevii si tinerii cu cerinte speciale”. Proiectul a fost votat cu unanimitate de voturi.