April 19, 2024

Bugetul local va fi supus rectificarii

Maine, 5 octombrie, ora 16.00, consilierii locali sunt convocati intr-o sedinta cu caracter extraordinar. Pe ordinea de zi sunt trecute trei proiecte de hotarari.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat pentru anul 2017.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Florești, județul Cluj.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI A VALORII TOTALE AL PROIECTULUI “MODERNIZARE STRADA EROILOR IN COM. FLORESTI, JUD. CLUJ”