April 19, 2024

Bugetul local supus unei prime rectificari in cadrul C.L. Floresti

Consilierii locali floresteni au fost convocati pentru ziua de luni, 18 septembrie, ora 16.00, pentru a dezbate un numar de 13 Proiecte de Hotarari.

Iata cum se prezinta Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat pentru anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație din Școala Gimnazială “Gheorghe Șincai ” Florești și Grădnița cu Program Prelungit Florești și în comisia de asigurare a calității educației (CEAC) a Școlii Gimnaziale ” Gheorghe Șincai” Florești și Grădnița cu Program Prelungit Florești , pentru anul școlar 2017-2018.

3. Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE STRADA EROILOR IN COMUNA FLORESTI, JUDETUL CLUJ”

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea fisei de date pentru atribuirea contractului de delegare de gestiune pentru prestarea serviciilor de salubrizare stradala si de deszapezire pe raza Comunei Floresti, a caietului de sarcini, a modelului de acord cadru si a modelului de contract subsecvent de prestări servicii de de curatare si maturare a strazilor si de deszapezire pe raza Comunei Floresti, precum si a documentatiei de atribuire .

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru „Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E+Er, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în localitatea Florești, str. Valea Gârboului, nr. 3. având ca beneficiar pe DAN MARIANA – ZOICA si BALAJ MIHAELA.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru ” Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în localitatea Florești, str. Valea Gârboului, f.n., având ca beneficiar pe DUCA RAZVAN CLAUDIU si ASOCIATII.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru ” ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E”, situat în localitatea Florești, str. Sub Cetate, f.n., având ca beneficiar pe GHERMAN IOAN.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru ” Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+Er,situate în localitatea Florești, str. Prof. Dumitru Mocanu, f.n, având ca beneficiar pe LAPUSTE IULIANA MARIA.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+3E, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”,, situat în localitatea Florești, str. Prof. Ioan Rusu,f.n, având ca beneficiar pe MLESNITE MIHAELA CARMEN si VANEA ALINA IOANA.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru ” ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE LĂCAȘ DE CULT, DOTARI SOCIALE SI CASA PAROHIALA CU REGIM DE INALTIME D+P+E – loc. Floresti, str. Razoare, f.n. , având ca beneficiar pe PAROHIA ROMÂNĂ UNITA CU ROMA – GRECO CATOLICA III “SFINTII TREI IERARHI VASILE, GRIGORE SI IOAN”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru ” Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” , situat în localitatea Florești, str. Stejarului, f.n, având ca beneficiar pe SC TENANGO SRL .

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME 2 IMOBILE D+P+3E SI 3 IMOBILE D+P+4E+ER ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Florești, str. Someșului, f.n.,având ca beneficiar pe SC TSI INVEST SRL „

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru . -ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE 4 TRONSOANE A CATE 2 CORPURI FIECARE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+M, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Florești, str. Avram Iancu nr. 50, 52 și 54, având ca beneficiar pe S.C. BRIOTEX S.R.L. și S.C. LA RĂDUCU INVEST S.R.L.,

14. Diverse.