April 15, 2024

Avalansa de PUZ-PUD-uri in sedinta din 31 mai a C.L. Floresti

Record absolut de Proiecte de Hotarari privind aprobarea de PUZ-PUD-uri in Consiliul Local Floresti. Sedinta va avea loc pe data de 31 mai, ora 16.00, la sediul Primariei. Pe ordinea de zi sunt trecute, deocamdata, 35 de proiecte, dintre care 26 (!) sunt PUZ-PUD-uri.

Iata cum se prezinta Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii proprii privind atribuirea contractelor de servicii din categoriile incluse în anexa 2 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a Comunei Floreşti la data de 31.03.2018.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Floreşti din anul 2018, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de finantarile nerambursabile de la bugetul local al comunei Floreşti din anul 2018, pentru activităţi nonprofit de interes general.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea de fonduri publice de la bugetul local al comunei Floreşti din anul 2018 structurilor sportive din comuna Floreşti.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 39/26.04.2018 privind aprobarea instituirii tarifului aferent autorizației speciale de transport pentru circulația pe drumurile publice aparținând comunei Florești a vehiculelor rutiere cu depășirea masei totale maxime admise

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare și instituirea taxei speciale de salubrizare.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z.-P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E+M”, situat în localitatea Florești, str. Răzoare, F.N., având ca beneficiari pe OLARU HOREA-ALEXANDRU și TOPȘA MIHAELA-CARMEN.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E+Er, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMENAJARE ACCES, EXTINDERE REȚELE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în Florești,str. Abatorului, F.N, având ca beneficiari pe SC CRISTAL TURISM SRL, SC SOMESUL CALD PRODUCTIE SRL.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI DOTĂRI D+P+E+M(Er), ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE INTERIOARĂ, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, OPERAȚIUNI NOTARIALE (DEZMEMBRARE)”,situate în localitatea Florești, str. Teilor, F.N, având ca beneficiari pe SC GENERAL INVEST TEAM SRL, CARMANU LILIA, HETEA CRISTIAN-TEODOR, HETEA REBECA ANDREEA, HETEA DANIEL, HETEA ALINA-IOANA.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL”, situat în localitatea Florești, str. Simion Bărnuțiu, nr. 1-5, având ca beneficiar pe SC PITAS INVESTMENTS SRL.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE 4 IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S(Ds)+P+4E, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Florești, str. Șesul de sus, F.N, având ca beneficiari pe SC TIV CONSTRUCT SRL.

14. Proiect de hotârâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z.-P.U.D. – MODIFICARE SITUAȚIE JURIDICĂ ȘI SOLUȚIE CONSTRUCTIVĂ, FĂRĂ MODIFCAREA INDICILOR URBANISTICI, PENTRU IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E+Er CU SPAȚIU COMERCIAL, AMENAJĂRI EXTERIOARE – TRONSON 2, CONFORM HCL nr. 68/2016, AUTORIZAT CU A.C. nr. 428/2016, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în localitatea Florești, str.Valea Gîrboului, nr. 52, având ca beneficiari pe SZEKELY IOLANDA.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ÎN REGIM P+E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”,situată în localitatea Florești, str. Florilor, F.N, având ca beneficiar pe BACIU MĂDĂLINA.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” conform PUZ aprobat cu HCL nr. 37/08.04.2016, situat în localitatea Floresti, str. Pădurii, F.N, având ca beneficiar pe CĂPUȘAN NICOLAE si CĂPUȘAN CAMELIA.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBILE LOCUINȚE CUPLATE P+E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”,situate în localitatea Floresti, str. Magnoliei, F.N, având ca beneficiari pe HANDRU ELISABETA VIORICA, MARTA MARIA, SELEJAN DOREL.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE, 2 CORPURI, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+M(Er)”, situat în localitatea Florești, str. Tineretului, F.N, având ca beneficiari pe PERȘA RADU, PERȘA TIMEA-MAGDALENA.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+3E+M, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în localitatea Florești, str. Stejarului, nr. 41E, având ca beneficiari pe SC DATIAN INVEST SRL.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM P+2E, AMENAJARI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN”, situat în localitatea Florești, str. Cătanelor, F.N, având ca beneficiari pe SC HOUSE LUXURY INVESTMENT SRL.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE 5 LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE, EXTINDERE DE REȚELE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”,situate în localitatea Florești, str. Șesul de sus , F.N, având ca beneficiari pe SC PROFIMAT CONSTRUCT SRL și POPESCU CLAUDIA-MARIA.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME 2 IMOBILE D+P+2E SI 3 IMOBILE D+P+4E+ER ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Florești, str. Someșului, F.N, având ca beneficiar pe SC TSI INVEST SRL

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea Elaborare P.U.Z.-P.U.D. – DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE IMOBIL MIXT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+E+M CU FUNCȚIUNI DE COMERȚ/SERVICII ȘI LOCUIRE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE” ,situată în localitatea Florești, str. Cetății, nr. 34, având ca beneficiari pe URASI PETCU MIRABELA.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea„MODIFICARE LOCALĂ PUZ APROBAT CU HCL 124/2008 FĂRĂ DEPĂȘIREA INDICATORILOR URBANISTICI – CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E+Er”, situat în localitatea Florești, str. Urușagului, F.N., având ca beneficiari pe BURDE CRISTIAN, SC WOHNUNG IMOBILIARE SRL, SC RATSPEX INVEST SRL.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+2E+M, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”,situate în localitatea Florești, str. Teilor, F.N, având ca beneficiari pe COȚA VASILE, COȚA GABRIELA-MARIANA, HANDRU AUREL, HANDRU ADRIANA-CRINA.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+Er, situat în localitatea Florești, str. Prof. Mocan Dumitru, F.N, având ca beneficiar pe SC MOBITIM INVEST SRL.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE ANSAMBLU MULTIFUNCȚIONAL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+12E”,situat în localitatea Florești, str. Avram Iancu, F.N, având ca beneficiari pe SC CRISTAL TURISM SRL.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI DOTĂRI D+P+2E, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE INTERIOARĂ, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, OPERAȚIUNI NOTARIALE (DEZMEMBRARE)”, situat în localitatea Florești, str. Teilor, F.N, având ca beneficiari pe SC GENERAL INVEST TEAM SRL, SC DDT BUILDINGS SRL.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM S+P+2E+Er”,situate în localitatea Florești, str. Florilor, F.N, având ca beneficiari pe SC LUXOR RESIDENCE SRL și MAGUI DENISA.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE CU FUNCȚIUNI MIXTE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+D+P+3E+Er, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORDURI, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”,situate în localitatea Florești, str. Stejarului, F.N, având ca beneficiari pe SC TENANGO SRL și SC BIA GABI CONSTRUCT SRL

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E, AMENAJARE TEREN, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în localitatea Florești, str. Valea Gîrboului, F.N, având ca beneficiari pe SENTEA MIRCEA.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE P+2E”,situate în localitatea Florești, str. Tineretului, nr. 152, având ca beneficiar pe ABRUDAN EMIL VIOREL.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ÎNTOCMIRE P.U.Z. – INTRODUCERE ÎN INTRAVIAN ȘI REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU ANSAMBLU REZIDENȚIAL TĂUȚI VEST – LOCUINȚE D+P+M, D+P+1E+M, DOTĂRI ȘI SERVICII”, situat în comuna Florești, sat Tăuți, având ca beneficiari pe CADAR HORTENSIA si asociatii.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E”,situat în localitatea Florești, str. Sub Cetate, F.N, având ca beneficiar pe GHERMAN IOAN.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT S+P+M”, situat în localitatea Florești, str.prof. Mocan Dumitru, F.N, având ca beneficiari pe MASTAN ANA,