December 8, 2023

Au fost publicate spre dezbatere Normele Ministerului Sănătății pentru redeschiderea școlilor

Școlile trebuie să identifice spațiile de care dispun sau de care ar avea nevoie în plus, înainte de deschidere, iar principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”, potrivit normelor privind măsurile sanitare și de protecție în școli, puse în dezbatere de Ministerul Sănătății. Unitățile de învățământ trebuie să urmeze mai multe reguli pentru organizarea accesului în instituție, organizarea claselor, spațiilor comune, curții și a grupurilor sanitare.

Capitolul II al Normelor, referitor la pregătirea unităților de învățământ, prezintă sumar o serie de pași, dar o parte dintre aceștia, ce implică măsuri sanitare și de protecție, sunt detaliați ulterior.

Astfel:

“II. Pregătirea unităților de învățământ, înainte de deschidere

a) Evaluarea infrastructurii. Fiecare unitate de învățământ va identifica spațiile de care dispune și care pot fi folosite în procesul de învățământ, precum și un spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte. Împreună cu autoritățile administrației publice locale pot fi identificate, la nevoie, spații suplimentare, necesare desfășurării procesului educativ;

b) Organizarea spațiilor (sălilor de clasă), cu așezarea băncilor astfel încât să se asigure distanțarea fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situația în care distanțarea fizică nu poate fi asigurată;

c) Stabilirea circuitelor funcționale;

d) Organizarea spațiilor de recreere;

e) Evaluarea necesarului de resurse umane;

f) Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;

g) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal;

h) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri.”

Următorul capitol prevede măsuri de protecție în școli, în funcție de spații și activități. În continuarea planului de pregătiri pentru deschidere, aceste măsuri includ:

1. Asigurarea coordonării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2

Conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil, dintre angajații unității de învățământ, care coordonează activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul unității. Acesta va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții Inspectoratelor Școlare Județene / al municipiului București, ai Direcțiilor de Sănătate Publică, ai Autorităților Publice Locale și ai CJCCI, respectiv CMBCCI.

2. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice

a) Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare,etc) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de așteptare, astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică.

La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă. La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecție.

Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi menținute închise). Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor.

b) Organizarea sălilor de clasă

● Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele:

– Eliminarea mobilierului care nu este necesar;

– Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă;

– Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei);

– Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față;

– Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.

 • Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situații justificate. Contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;
 • Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”;
 • Locurile din clasă trebuie sa fie fixe, după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;
 • Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
 • Este interzis schimbul de obiecte personale;
 • Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;
 • Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreatiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;
 • Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune
  strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;
 • Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în
  timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul
  unității de învățământ.
 • Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate
  aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și
  pedală prevăzut cu sac în interior.”
 • Ce spun regulile despre organizarea cancelariei, a grupurilor sanitare și a curții

  c) Organizarea grupurilor sanitare

  • Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de
   persoane prezente în grupurile sanitare și în curtea școlii, cu scopul respectării
   distanțării fizice;
  • Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar);
  • Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă;
  • Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor
   personalului să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt
   recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință. Sunt interzise uscătoarele
   electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil);
  • Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei,
   astfel încât să existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie
   igienică, prosoape de unică folosință etc);
  • Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor
   atinse în mod frecvent (conform Planului de curățenie și dezinfecție);
  • Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.

  d) Organizarea cancelariei / sălii profesorale:

  • Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații:
   o la intrarea în cancelarie;
   o la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;
  • Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane;
  • Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauție.

  e) Organizarea curții școlii:

  • Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să păstreze
   distanțarea fizică;
  • Spațiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate cu jeturi de
   apă și apoi dezinfectate cu soluții avizate pentru suprafețe, zilnic și înaintea începerii
   cursurilor fiecărui ciclu de învățământ;
  • Curtea școlii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea începerii
   cursurilor.”
  Regulile de organizare a accesului în unitatea de învățământ
  • Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate din unitatea de învățământ;
  • Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri,
   marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanțiere, bariere etc);
  • Se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de
   clădiri (etaj, aripă etc);
  • Este recomandată intrarea prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială;
  • Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc);
  • Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.
  • Va fi asigurată comunicarea cu elevii și cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;
  • După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;
  • Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii.”

Modificările din orarul elevilor prevăzute de Ghidul Ministerului Sănătății: Cursurile încep la ore diferite pentru clase diferite, pauzele sunt decalate, “dacă este posibil” orele de sport au loc și în sală, fără mască / Absențele elevilor și ale profesorilor vor fi monitorizate

DOCUMENT Scenariile propuse de Ministerul Sănătății sunt numerotate “Scenariul 1”, “Scenariul 2” și “Scenariul 3”. Cum se face alegerea scenariului pentru prima zi de școală

BREAKING Măsurile pentru începerea școlii au fost publicate de Ministerul Sănătății. Masca e obligatorie de la clasa pregătitoare

Sursa: EDUPEDU.ro