Mon. Jan 30th, 2023

Ajutorul de deces este mai mare in 2023

Incepând cu data de 1 ianuarie, ajutorul de deces a fost majorat.

Anul trecut statul român oferea suma de 6.095 de lei ca ajutor pentru înmormântarea unei persoane pensionare sau asigurate, începând cu acest an suma a fost crescută la 6.789 de lei.

Dacă persoana decedată făcea parte din familia unei persoane cu calitatea de pensionar sau asigurat, atunci ajutorul de deces va fi mult mai mic. Cu toate acestea, a fost înregistrată o majorare și în ceea ce privește acest ajutor de deces.

Prin urmare, dacă în 2022 ajutorul de deces avea o valoare de 3.048 de lei, în acest an statul va oferi suma de 3.395 de lei.

Ajutorul de înmormântare va fi oferit doar unei singure persoane. În mod obișnuit, persoanele care pot solicita această sumă de bani garantată de stat trebuie să fie rude cu persoana decedată. Gradul de rudenie poate fi de soț, soție, copil sau părinte. Totuși, există și o excepție de la regulă, în cazul persoanelor care nu mai au rude apropiate sau acestea nu vor să se implice în procesul de înmormântare.

În astfel de situații, ajutorul de deces poate fi oferit unei persoane care dovedește faptul că a suportat cheltuielile de deces, impuse de organizarea ceremoniei de înmormântare. Nu este necesar ca aceste persoane să fie rude cu decedatul.

Pentru a putea obține ajutorul de deces, se impune realizarea unui dosar ce va fi depus la Casa Județeană de Pensii de pe raza județului unde își avea domiciliul persoana decedată. 

In dosar vor fi incluse mai multe acte, precum: cererea pentru acordarea ajutorului de deces, certificatul de deces atât în original cât și în copie, actul de identitate al persoanei care solicită ajutorul în original și copie, actul de stare civilă care atestă gradul de rudenie cu persoana decedată precum și dovada care atestă suportarea cheltuielilor impuse de organizarea înmormântării, atât în original cât și în copie.

Daca ti-a placut articolul si doresti sa ramai informat poti sa dai like la pagina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

test11