May 22, 2024

5.248 de absolvenți ai clasei a VIII-a din județul Cluj vor susține Evaluarea Națională. Vezi condițiile speciale de desfășurare!

La Evaluarea Nationala din sesiunea 2-27 iunie 2020, în județul Cluj s-au înscris 5.248 de absolventi ai clasei a VIII-a, dintre care 3.959 din mediul urban și 1289 din mediul rural.

Examenul începe luni, 15 iunie 2020, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Miercuri, 17 iunie 2020, se desfășoară proba la Matematică. Joi,18 iunie 2020, proba la Limba și literatura maternă va fi susținută de către 638 de elevi din județul Cluj. 87 de elevi vor susține proba la limba germană și 551 de elevi la limba maghiară.

Probele pentru examenele naționale încep la ora 9:00, iar la nivelul județului Cluj examenul pentru elevii claselor a VIII-a se va desfășura în 115  centre de examen, 65 de centre în mediul urban și 50 de centre în mediul rural.

Primele rezultate vor fi comunicate marți, 22 iunie 2020, până la ora 14:00 (în centrele de examen).

Contestațiile pot fi depuse în zilele de 22 iunie 2020 (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 23 iunie 2020 (în intervalul orar 8:00-12:00). Acestea pot fi depuse/ transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/ transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 27 iunie 2020.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și instrumente de desen la proba de Matematică.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/ probele scrise, după finalizarea ultimei probe prevăzute în Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări/materiale: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Probele pentru examenele naționale încep la ora 9:00, iar la nivelul județului Cluj examenul pentru elevii claselor a VIII-a se va desfășura în 115  centre de examen, 65 de centre în mediul urban și 50 de centre în mediul rural.

Primele rezultate vor fi comunicate marți, 22 iunie 2020, până la ora 14:00 (în centrele de examen).

Contestațiile pot fi depuse în zilele de 22 iunie 2020 (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 23 iunie 2020 (în intervalul orar 8:00-12:00). Acestea pot fi depuse/ transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/ transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 27 iunie 2020.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și instrumente de desen la proba de Matematică.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/ probele scrise, după finalizarea ultimei probe prevăzute în Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări/materiale: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În zilele probelor de examen, la intrarea în centrul de examen/unitatea de învățământ, cadrele medicale vor efectua triajul epidemiologic al elevilor, astfel:

Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact, temperatură ce nu trebuie să depășească 37.3 ̊C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește maximumul admis, se repetă măsurarea acesteia de trei ori succesiv, la interval de 2-5 minute;

Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact se va realiza la umbră;

Observarea clinică a simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată).

Reamintim faptul că fiecare centru de examen va dispune de echipamente și materiale de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini, etc).

De asemenea se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), a clanței ușii, a mânerelor de la geamuri, a pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide.

Intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de examen și alte încăperi, vor fi semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat.

Se asigură existența, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar.

În sălile de clasă examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor, astfel încât să existe o distanță între candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de celălalt.

Media generală obținută în cadrul Evaluării Naționale are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a. Absolvenții clasei a VIII-a își vor putea continua studiile în învățământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toți elevii care au finalizat ciclul gimnazial.