May 18, 2024

12 PUZ-PUD-uri respinse de catre consilierii locali, iar unul retras de pe ordinea de zi a sedintei de ieri a C.L. Floresti

Consilierii locali floresteni au avut ieri pe ordinea de zi numai putin de 35 de proiecte de hotarari, 26 dintre acestea fiind PUZ-PUD-uri. Au absentat Adrian Mic (PMP) si Doru Matei (PSD).

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii proprii privind atribuirea contractelor de servicii din categoriile incluse în anexa 2 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice. – Aprobat

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a Comunei Floreşti la data de 31.03.2018. – Aprobat

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Floreşti din anul 2018, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. – Aprobat

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de finantarile nerambursabile de la bugetul local al comunei Floreşti din anul 2018, pentru activităţi nonprofit de interes general. – Aprobat

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea de fonduri publice de la bugetul local al comunei Floreşti din anul 2018 structurilor sportive din comuna Floreşti. – Aprobat

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local. – Aprobat

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 39/26.04.2018 privind aprobarea instituirii tarifului aferent autorizației speciale de transport pentru circulația pe drumurile publice aparținând comunei Florești a vehiculelor rutiere cu depășirea masei totale maxime admise – Aprobat

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare și instituirea taxei speciale de salubrizare. – Aprobat

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z.-P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E+M”, situat în localitatea Florești, str. Răzoare, F.N., având ca beneficiari pe OLARU HOREA-ALEXANDRU și TOPȘA MIHAELA-CARMEN. – Respins

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E+Er, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMENAJARE ACCES, EXTINDERE REȚELE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în Florești,str. Abatorului, F.N, având ca beneficiari pe SC CRISTAL TURISM SRL, SC SOMESUL CALD PRODUCTIE SRL. – Aprobat

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI DOTĂRI D+P+E+M(Er), ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE INTERIOARĂ, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, OPERAȚIUNI NOTARIALE (DEZMEMBRARE)”,situate în localitatea Florești, str. Teilor, F.N, având ca beneficiari pe SC GENERAL INVEST TEAM SRL, CARMANU LILIA, HETEA CRISTIAN-TEODOR, HETEA REBECA ANDREEA, HETEA DANIEL, HETEA ALINA-IOANA. – Respins

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL”, situat în localitatea Florești, str. Simion Bărnuțiu, nr. 1-5, având ca beneficiar pe SC PITAS INVESTMENTS SRL. – Respins

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE 4 IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S(Ds)+P+4E, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Florești, str. Șesul de sus, F.N, având ca beneficiari pe SC TIV CONSTRUCT SRL. – Aprobat

14. Proiect de hotârâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z.-P.U.D. – MODIFICARE SITUAȚIE JURIDICĂ ȘI SOLUȚIE CONSTRUCTIVĂ, FĂRĂ MODIFCAREA INDICILOR URBANISTICI, PENTRU IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E+Er CU SPAȚIU COMERCIAL, AMENAJĂRI EXTERIOARE – TRONSON 2, CONFORM HCL nr. 68/2016, AUTORIZAT CU A.C. nr. 428/2016, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în localitatea Florești, str.Valea Gîrboului, nr. 52, având ca beneficiari pe SZEKELY IOLANDA. – Aprobat

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ÎN REGIM P+E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”,situată în localitatea Florești, str. Florilor, F.N, având ca beneficiar pe BACIU MĂDĂLINA. – Aprobat

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” conform PUZ aprobat cu HCL nr. 37/08.04.2016, situat în localitatea Floresti, str. Pădurii, F.N, având ca beneficiar pe CĂPUȘAN NICOLAE si CĂPUȘAN CAMELIA. – Respins

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBILE LOCUINȚE CUPLATE P+E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”,situate în localitatea Floresti, str. Magnoliei, F.N, având ca beneficiari pe HANDRU ELISABETA VIORICA, MARTA MARIA, SELEJAN DOREL. – Aprobat

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE, 2 CORPURI, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+M(Er)”, situat în localitatea Florești, str. Tineretului, F.N, având ca beneficiari pe PERȘA RADU, PERȘA TIMEA-MAGDALENA. – Respins

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+3E+M, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în localitatea Florești, str. Stejarului, nr. 41E, având ca beneficiari pe SC DATIAN INVEST SRL. – Aprobat

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM P+2E, AMENAJARI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN”, situat în localitatea Florești, str. Cătanelor, F.N, având ca beneficiari pe SC HOUSE LUXURY INVESTMENT SRL. – Aprobat

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE 5 LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE, EXTINDERE DE REȚELE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”,situate în localitatea Florești, str. Șesul de sus , F.N, având ca beneficiari pe SC PROFIMAT CONSTRUCT SRL și POPESCU CLAUDIA-MARIA. – Aprobat

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME 2 IMOBILE D+P+2E SI 3 IMOBILE D+P+4E+ER ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Florești, str. Someșului, F.N, având ca beneficiar pe SC TSI INVEST SRL – Respins

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea Elaborare P.U.Z.-P.U.D. – DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE IMOBIL MIXT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+E+M CU FUNCȚIUNI DE COMERȚ/SERVICII ȘI LOCUIRE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE” ,situată în localitatea Florești, str. Cetății, nr. 34, având ca beneficiari pe URASI PETCU MIRABELA. – Respins

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea„MODIFICARE LOCALĂ PUZ APROBAT CU HCL 124/2008 FĂRĂ DEPĂȘIREA INDICATORILOR URBANISTICI – CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E+Er”, situat în localitatea Florești, str. Urușagului, F.N., având ca beneficiari pe BURDE CRISTIAN, SC WOHNUNG IMOBILIARE SRL, SC RATSPEX INVEST SRL. – Aprobat

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+2E+M, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”,situate în localitatea Florești, str. Teilor, F.N, având ca beneficiari pe COȚA VASILE, COȚA GABRIELA-MARIANA, HANDRU AUREL, HANDRU ADRIANA-CRINA. – Respins

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+Er, situat în localitatea Florești, str. Prof. Mocan Dumitru, F.N, având ca beneficiar pe SC MOBITIM INVEST SRL. – Respins

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE ANSAMBLU MULTIFUNCȚIONAL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+12E”,situat în localitatea Florești, str. Avram Iancu, F.N, având ca beneficiari pe SC CRISTAL TURISM SRL. – Aprobat

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI DOTĂRI D+P+2E, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE INTERIOARĂ, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, OPERAȚIUNI NOTARIALE (DEZMEMBRARE)”, situat în localitatea Florești, str. Teilor, F.N, având ca beneficiari pe SC GENERAL INVEST TEAM SRL, SC DDT BUILDINGS SRL. – Respins

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM S+P+2E+Er”,situate în localitatea Florești, str. Florilor, F.N, având ca beneficiari pe SC LUXOR RESIDENCE SRL și MAGUI DENISA. – Aprobat

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE CU FUNCȚIUNI MIXTE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+D+P+3E+Er, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORDURI, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”,situate în localitatea Florești, str. Stejarului, F.N, având ca beneficiari pe SC TENANGO SRL și SC BIA GABI CONSTRUCT SRL – Retras

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E, AMENAJARE TEREN, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în localitatea Florești, str. Valea Gîrboului, F.N, având ca beneficiari pe SENTEA MIRCEA. – Aprobat

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE P+2E”,situate în localitatea Florești, str. Tineretului, nr. 152, având ca beneficiar pe ABRUDAN EMIL VIOREL. – Aprobat

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ÎNTOCMIRE P.U.Z. – INTRODUCERE ÎN INTRAVIAN ȘI REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU ANSAMBLU REZIDENȚIAL TĂUȚI VEST – LOCUINȚE D+P+M, D+P+1E+M, DOTĂRI ȘI SERVICII”, situat în comuna Florești, sat Tăuți, având ca beneficiari pe CADAR HORTENSIA si asociatii. – Respins

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E”,situat în localitatea Florești, str. Sub Cetate, F.N, având ca beneficiar pe GHERMAN IOAN. – Respins

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT S+P+M”, situat în localitatea Florești, str.prof. Mocan Dumitru, F.N, având ca beneficiari pe MASTAN ANA. – Aprobat