September 25, 2023

Patru refugii (statii) de calatori vor fi dotate cu panouri informative de afisare a timpului de sosire a mijloacelor de transport. Vezi unde vor fi amplasate!

Consiliul Local Floresti a fost convocat de catre primarul Horia Sulea pentru ziua de joi, 21 martie, in cadrul unei sedinte cu caracter ordinar, pe ordinea de zi fiind trecute 27 de Proiecte de Hotarari. O parte dintre acestea, PUZ-PUD-uri, respinse in sedinta din luna februarie, se intorc in speranta ca vor primi suficiente voturi pentru a fi adoptate.

La punctul 12 pe ordinea de zi este trecut “Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării pe domeniul public al comunei Florești a patru refugii de călători dotate cu panouri informative de afișare a timpului de sosire a mijloacelor de transport”.

Trei dintre aceste panouri vor fi montate pe DN1, iar unul Cartierul “Cetatea Fetei”, la capatul liniilor M21 si M26. Cunoastem si motivul!

“Investitorul care le face si monteaza suporta integral costurile si le va folosi si pe pe post de reclama//publicitate. Practic, el va reface in intregime sistemul de afisare si are, normal, interesul sa le amplaseze in zonele de trafic maxim. Se intentioneaza ca numarul acestor panouri sa fie mai mult de patru”, ne-a declarat unul dintre consilierii prezenti in seara de marti la sedinele pe comisii.

Iata Ordinea e zi sedintei C.L Floresti din data de 21 martie 2019:

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019.

2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”.

3. Proiect de hotărâre privind delegarea gestinii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către S.C. Compania de Apă Someș S.A. Cluj

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a obiectivului „Construire Capelă mortuară în sat Tăuți, comuna Florești, județul Cluj”

5. Proiect de hotărâre privind ajustarea prețului contractului de lucrări nr. 34720/19.11.2014 având ca obiect „Proiectare și lucrări de construire școală P+2E în Cetatea Fetei comuna Florești”.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutor financiar proprietarilor imobilelor afectate de incendiul produs în data de 17.02.2019.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutor financiar domnului Lucaci Lucian cu domiciliul în sat Luna de Sus, nr. 388, jud. Cluj.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutor financiar proprietarilor imobilelor afectate de incendiul produs în data de 17.02.2019

9. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a microbuzelor școlare pentru cluburile sportive finanțate de către Consiliul Local al comunei Florești, județul Cluj.

10. Proiect de hotărâre privind preluarea și introducerea în domeniul public al comunei Florești a elemetelor ce fac parte din infrastructura de alimentare cu apă și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către S.C. Compania de Apă Someș S.A. Cluj

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii proprii de atribuire a contractelor de servicii sociale sau alte servicii specifice, prevăzute la anexa nr. 2 a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice

12. Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării pe domeniul public al comunei Florești a patru refugii de călători dotate cu panouri informative de afișare a timpului de sosire a mijloacelor de transport.

13. Proiectul de hotărâre privind demararea unei proceduri de achizitie negociere fără publicare a unui anunţ de intenţie în vederea atribuirii contractului de achiziție publică „SERVICII DE SALUBRIZARE STRADALĂ PE RAZA COMUNEI FLOREȘTI”, constând în servicii de curățare, măturare și spălare a străzilor pe raza comunei Florești, conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit.c din Legea privind achizițiile nr 98/2016

14. Proiectul de hotărâre privind aprobarea intabulării și cadastrării în favoarea comunei Florești, a imobilului clădire „Cămin cultural Tăuți ” cu terenul aferent în suprafață de 2.000 mp, situat în intravilanul localității Tăuți, comuna Florești și intabularea terenului situat în intravilanul localității Luna de Sus, comuna Florești, în suprafață de 453 mp

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CONSTRUCȚII CU FUNCȚIUNI MIXTE, EXTINDERE REȚELE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ACCESE”, situate în localitatea Florești, str. AVRAM IANCU, F.N. având ca beneficiar pe SC NEON LIGHTING SRL.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 4 LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+3E+M, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în localitatea FLOREȘTI, strada TINERETULUI, NR. 20-22, având ca beneficiari pe FOITOȘ MARIUS-DAN, FOITOȘ SIMION, FOITOȘ LENUȚA, BOCA POMPEI, BOCA ANA.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE P, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” , situată în localitatea LUNA DE SUS, F.N., având ca beneficiar pe SC SAVA LOGISTIC SRL.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE, 2 CORPURI, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+M(Er)”, situate în localitatea Florești, str. TINERETULUI, F.N. având ca beneficiari pe PERȘA RADU, PERȘA TIMEA-MAGDALENA.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE CU FUNCȚIUNI MIXTE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+D+P+3E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Florești, str. STEJARULUI, F.N. având ca beneficiari pe SC TENANGO SRL și SC BIA GABI CONSTRUCT SRL.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIM (S)+D+P+2E+Er, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI CORELARE CU P.U.Z. APROBAT CU HCL NR. 38 / 08.04.2016”, situat în localitatea Florești, strada SUB CETATE, F.N. având ca beneficiar pe SC GIGHIBANDA SRL.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 6 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+3E, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI – FLOREŞTI – STRADA CETĂŢII 331 C – 331 H , beneficiar SC ELEGANT RESIDENT SRL și asociații

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE P, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – FLOREŞTI – DN1 E 60 KM490+13, beneficiar SC PARK LOGISTIC XXL SRL .

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborarea P.U.Z. – CONSTRUIRE DOUĂ HALE DE DEPOZITARE ŞI PRODUCŢIE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P, CU BIROURI ADMINISTRATIVE ŞI SPAŢIU DE PREZENTARE, CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+E, ÎMPREJMUIRE, BAZIN DE COLECTARE APĂ, AMENAJARE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI COMUNA FLOREŞTI – DN1 E60 – KM 489+80, având beneficiari pe SC TREND FURNITURE SRL ŞI SC L T C IMOBILE SRL.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+3E+Er, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI – COMUNA FLOREŞTI – STRADA ŞESUL DE SUS FN, beneficiari SC AUTO SERVICE FK SRL şi asociaţii.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. –CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E+Er, DOUĂ IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+Er, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” sat FLOREȘTI, strada TEILOR, F.N. având ca beneficiari pe SC CATERING IONYSS ART SRL.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. -CONSTRUIRE 4 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+3E+Er, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” strada STEJARULUI, F.N. având ca beneficiar pe SCHIAU TOFAN COSMIN DAN, SCHIAU TOFAN NICOLETA SPERANȚA, TOFAN NICOLAE CLAUDIU,

27. Proiectul de hotărâre privind ajustarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „S.F. „CENTRU CULTURAL S+P+3e cu sală polivalentă 800 locuri Str. Tăuțiului, comuna Florești, județul Cluj”

28. Diverse.