April 12, 2024

IPJ Cluj deschide alte trei locatii de unde se pot scoate cazierele judiciare

IPJ Cluj informează că începând cu data de 15 iunie 2020, certificatele de cazier judiciar vor fi eliberate, pe lângă sediul de pe Corneliu Coposu, și la ghișeele deschise în cadrul a trei secții de poliție din Cluj-Napoca.

Este vorba despre Secția 4 Poliţie, strada Bucium FN, Secţia 6 Poliţie, strada Observatorului, nr. 1 şi Secţia 7 Poliţie, strada Traian Vuia, nr. 41-43, din municipiul Cluj – Napoca.

Programul de eliberare a cazierelor judiciare este în zilele de luni, miercuri şi vineri, în intervalul orar 11.00 – 13.00.

Adeverinţele de integritate comportamentală şi certificatele de cazier judiciar multilingve se vor elibera în continuare doar la sediul Serviciului de Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă din municipiul Cluj-Napoca, strada Corneliu Coposu, nr. 167, la sediul Poliţiei municipiului Cluj – Napoca.

”Pentru înscrierea la şcolile de şoferi nu este obligatorie prezentarea certificatului de cazier judiciar, copia acestuia putând fi înlocuită cu o declaraţie pe propie răspundere din care să rezulte că solicitantul nu se încadrează în prevederile legale privind interdicţia de a se prezenta la examenul pentru obţinerea permisului de conducere. Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice pot solicita eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar, în baza consimţământului expres al persoanei, fără a mai fi necesară prezentarea persoanei la ghişeu.

Instituţiile din sistemul de învăţământ, sănătate şi protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul cu copii, persoane în vârstă, cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau psihologică a unei persoane pot solicita, cu acordul persoanei verificate, o copie de pe Registru, fără a mai fi necesară prezenţa persoanei la ghişeu. Instituţiile menţionate au obligaţia de a solicita prezentarea certificatului de integritate comportamentală doar persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi”, se arată într-un comunicat al IPJ Cluj.