December 8, 2023

EXCLUSIV/ Kaufland a cumparat Fermele si Abatorul de Pui din Floresti

????????????????????????????????????

La mijlocul lunii ianuarie 2019, compania Amareto Impex SRL, detinuta de catre familia Coborzan, a intrat în faliment.

Potrivit solutiei pe scurt a Tribunalului Comercial Cluj, ”admite cererea de trecere în faliment în procedura generală a debitoarei SC Amareto Impex SRL, în insolvenţă, membră a grupului de societăţi Amareto, formulată de creditoarea SC O.M.SRL, în contradictoriu şi cu DDG INSOLVENCY IPURL, şi cu ceilalţi creditori ai debitoarei SC A.I.SRL, şi, în consecinţă: Dispune intrarea în faliment a debitoarei SC A.I.SRL SRL şi desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu DDG INSOLVENCY IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. Dispune dizolvarea societăţii debitoare SC A.I.SRL. Dispune întocmirea de către lichidatorul judiciar provizoriu DDG INSOLVENCY IPURL în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment a debitoarei SC A.I.SRL a unei liste cuprinzând numele / denumirile şi adresele / sediile creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii. Stabileşte termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei în vederea întocmirii tabelului suplimentar al creanţelor la data de 27 februarie 2019, termenul de verificare, întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al creanţelor, la data de 27 martie 2019, termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor, care va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar, precum şi termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat, la data de 24 aprilie 2019. Dispune notificarea de către lichidatorul judiciar provizoriu a intrării în faliment în condiţiile art. 146 din Legea nr. 85/2014 debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj pentru efectuarea menţiunii. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune rapoarte lunare privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor, la fiecare termen de continuare a procedurii. Stabileşte termen pentru examinarea stadiului procedurii pentru data de 24 aprilie 2019, sala 249, ora 11:00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16 ianuarie 2019.”

Foto: FLORESTI24.ro

Un an si jumatate mai tarziu, pe 2 iulie 2020, lichidatorul judiciar DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L organizeaza licitatia publica cu strigare cu pret in urcare, pentru vanzarea urmatoarelor bunuri imobile, constand in:

Licitatie publica bunuri imobile – Ferme + Terenuri – Floresti, Amareto Impex SRL

PRET – 6,763,017.00 Euro

➢ Lotul 1 – Fermele 17 și 18, compuse din teren în suprafață totală de 29.811 mp, precum și clădirile aferente, înscrise în CF, detalii pe site-ul lichidatorului judiciar
Bunurile aparținând lotului nr. 1, compus din teren în suprafață totală de 29.811 mp și clădirile aferente, se valorifică în bloc, pornind de la prețul de 200 €/mp de teren, respectiv 200 € x 29.811 mp = 5.962.200 Euro +TVA.

Cu privire la acest lichidatorul judiciar face precizarea că suprafața de teren totală scriptică în prezent este de 31.121 mp, însă au fost demarcate procedurile de cadastrare a terenului, urmând ca suprafața să fie diminuată cu 1.310 mp. 1.310 mp.
Subliniem faptul că în lotul 1 este amplasat postul de transformare care alimentează clădirea abatorului parte a lotului 2. Din această perspectivă, vânzarea lotului 1 va fi grevată de sarcina menținerii alimentării cu energie electrică a lotului 2.
➢ Lotul 2 – compus din Clădire abator având nr. cadastral 50687-C1, magazin prezentare având nr. cadastral 50687-C2 și terenul aferent în suprafață de 3.335 mp, toate înscrise în CF nr. 50687 al comunei Florești, precum și echipamente tehnologice destinate centralei termice.

Bunurile aparținând lotului nr. 2 se valorifică în bloc, pornind de la prețul de 800.817 Euro fără TVA.

Cele două loturi se valorifică separat.

Pasul de licitație este de 10.000 Euro, din valoarea imobilului pentru care se licitează, la care se va adăuga TVA dacă se va impune.
Caietul de sarcini va cuprinde regulamentul de participare la licitație și va putea fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar situat în mun. Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj la prețul de 1.000 euro+TVA.

Garanția de participare la licitație se va achita cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de licitație și va fi în cuantum de 5% din prețul de pornire, iar lichidatorul judiciar va emite factura fiscală în lei la cursul BNR din data emiterii facturii.

La preț egal, va fi declarată adjudecatar, persoana care se va angaja să achite diferența de preț în cel mai scurt timp.
Contractele de vânzare translative de proprietate se vor încheia ulterior achitării diferenței de preț de către adjudecatar, fiind necesar ca acesta să achite restul de preț în cel mult 30 de zile de la data adjudecării.
Factura finală va fi emisă după adjudecare în moneda națională – lei – la cursul BNR din ziua emiterii.
Toate cheltuielile aferente încheierii contractului de vânzare demontării, transportării, etc. aferente bunurilor adjudecate, vor fi suportate de către cumpărător.
În cazul în care nu se va achita și restul de preț, adjudecatarul va pierde avansul achitat cu titlu de garanție.

La licitatie, Kaufland a strigat cel mai tare

Reprezentantii Kaufland au primit misiunea sa castige ambele loturi scoase la licitatie. Fapt care s-a si intamplat.

Din informatiile noastre, Kaufland urmeaza sa inainteze Primariei Floresti, respectiv Consiliului Local Floresti, documentatiile obligatorii redactarii Proiectului de Hotarare privind aprobarea “PUZ-PUD”, in vederea eliberarii autorizatiei de construire HIPERMAKET KAUFLAND Floresti, pana la mijlocul acestui an.

Pe acelasi teren, LIDL s-ar putea sa deschida un al doilea hipermarket in Floresti

Potrivit surselor noastre, pe terenul achizitionat de catre KAUFLAND, este posibil ca LIDL sa construiasca un al doilea hipermarket in Floresti. Suprafata de teren achizitionata permite acest lucru. In plus, LIDL si KAUFLAND fac parte din Grupul Schwarz.

Scurt istoric KAUFLAND

Kaufland este un lanț de hipermarketuri din Germania, parte a grupului Schwarz, care deține și retailerul de discount Lidl. A deschis primul său magazin în 1984 în Neckarsulm și s-a extins rapid devenind lider în ceea ce a fost anterior Germania de Vest.

n anul 2014, grupul Schwarz a devenit cel mai mare grup de retail din Europa, cu afaceri de aproape 80 miliarde euro.[1]

În prezent, Kaufland deține peste 1200 de magazine, dintre care mai mult de 650 sunt situate în Germania. Kaufland operează și în alte țări din Europa Centrală și de EstCehiaPoloniaCroațiaSlovaciaRomâniaRepublica Moldova[2] și Bulgaria.

În anul 1930 Joseph Schwarz a intrat în compania Südfrüchte Großhandlung Lidl & Co. la Heilbronn în calitate de acționar majoritar, la scurt timp compania a fost redenumită în Lidl & Schwarz KG. În anii următori scopul principal al companiei a fost de a-și extinde gama de produse alimentare de tip en gros.

După Al Doilea Război Mondial, compania a fost reinființată: în 1954 a intrat în lanțul A & O. Cu Handels-und Fruchthof Heilbronn GmbH și a deschis primul depozit în nordul orașului Württemberg. În anul 1964, compania și-a extins gama de produse din carne. În 1968, primul magazin de tip discount a fost deschis în Backnang, iar în anul 1977 în același loc a fost înființat un hipermarket cu același nume. După moartea lui Joseph Schwarz în 1977, fiul său Dieter Schwarz a preluat conducerea companiei. În 1984 a fost deschis primul hypermarket Kaufland în Neckarsulm, orașul fiind sediul social al companiei din anul 1972.

După reunificarea Germaniei, lanțul Kaufland s-a extins în fosta Germanie de Est. Primul magazin Kaufland est-german a fost deschis în Meißen în anul 1990, primul magazin Kaufmarkt SB Warenhaus a fost deschis în 1994 la Zwickau. Primul magazin din exteriorul Germaniei a fost deschis în 1998 în OstravaCehia. În anii următori, compania a inființat filiale în Slovacia (2000), Croația (2001), Polonia (2001), România (2005) și Bulgaria (2006).

Kaufland este prezent în România din anul 2005, și avut în anul 2011 afaceri de 1,3 miliarde euro la nivel local, fiind cel mai mare lanț de hipermarketuri, urmat de Carrefour și Metro, după valoarea vânzărilor.[9] Strategia companiei este diferită de cea a competitorilor săi direcți: Kaufland este primul lanț de hipermarketuri care a intrat în orașele mici din România, cu 25.000-40.000 de locuitori, în condițiile în care competitorii săi Carrefour, RealAuchan și Cora ocolesc localitățile cu mai puțin de 100.000 de oameni[10]. Numărul mediu de angajați ai unui hipermarket Kaufland este de 150.